Vodiči

Tokom 2011. godine Republička stručna komisija za izradu i implementaciju vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva zdravlja, uz podršku Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, izradila je novih osam nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse.